Karagdagang Programa sa Tulong sa Nutrisyon

Matutulungan ka naming mag-apply para sa SNAP

Ang South Kitsap Helpline Food Bank ay maaaring makatulong sa iyo na mag-apply para sa USDA Supplemental Nutrisyon Tulong Program (o SNAP, dating tinawag na Food Stamp o Pangunahing Pagkain). Matutulungan ka naming maproseso ang iyong aplikasyon dito mismo sa Port Orchard upang hindi mo kailangang bisitahin ang tanggapan sa Bremerton.

Maaari kang maging karapat-dapat para sa SNAP kung ang iyong buwanang kabuuang kita ay hindi lalampas sa:

Makipag-ugnay sa amin ngayon

Gamitin ang form sa ibaba upang makipag-ugnay sa aming koponan. 

Karagdagang mga benepisyo at serbisyo

Libreng tanghalian sa paaralan

Kung naka-enrol ka sa mga benepisyo ng SNAP, ang iyong mga anak na may edad na sa pag-aaral ay awtomatikong mai-enrol sa libreng programa sa tanghalian sa paaralan

Serbisyong mababa ang gastos sa telepono

Maaari kang maging karapat-dapat para sa isang murang serbisyo sa lokal na telepono. Matuto nang higit pa dito

tlTagalog