Chào mừng bạn đến
Nam Kitsap Đường dây trợ giúp

Cung cấp trực tuyến

Hỗ trợ có sẵn

Cần đóng góp

Ở Tây Washington,

Cứ 9 người thì có 1 người đói

và 1/6 trong số đó là trẻ em.

Chúng tôi đang nỗ lực xóa bỏ nạn đói ở Nam Kitsap.

2021 THEO CÁC CON SỐ

1

Hộ gia đình phục vụ

$ 100000

Giờ tình nguyện 

75000

Pound of Food được phân phối

viVietnamese