Chào mừng bạn đến Đường dây trợ giúp

Cung cấp trực tuyến

Nhận trợ giúp ngay hôm nay

Tặng đồ ăn

Ở Tây Washington,

Cứ 9 người thì có 1 người đói

và 1/6 trong số đó là trẻ em.

Chúng tôi đang nỗ lực xóa bỏ nạn đói ở Nam Kitsap.

NĂM 2020 THEO CÁC CON SỐ

1

FAMILIES FED

$ 100000

CÔNG TÁC CỦA NHỮNG GIỜ TÌNH NGUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG

75000

SỐ LƯỢNG THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÂN PHỐI

viVietnamese