Bạn có thể làm nên điều khác biệt

Sự hỗ trợ của bạn tạo nên sự khác biệt

Chúng tôi dựa vào tinh thần hào phóng của cộng đồng để giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh phục vụ những người cần. Cho dù bạn tám hay tám mươi, có nhiều cách khác nhau để bạn có thể tham gia ngày hôm nay. 

Cung cấp trực tuyến

Quyên góp các mặt hàng hoặc tổ chức một ổ đồ ăn

Đăng ký tình nguyện viên

Cung cấp cho Đường dây trợ giúp SK khi mua hàng

Hỗ trợ Đường dây trợ giúp South Kitsap chỉ bằng cách mua sắm tại Fred Meyer với Thẻ phần thưởng của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là liên kết Thẻ phần thưởng của mình và quét thẻ mỗi khi bạn mua sắm tại Fred Meyer. Điều này cung cấp cho chúng tôi các khoản đóng góp hàng quý rất cần thiết. Truy cập liên kết dưới đây để bắt đầu.

viVietnamese